We are there

PRODUKTFÖRPACKNINGSFILM

Vår blåsta PE-film är specifikt utvecklad för tryckt rullmaterial samt otryckta och tryckta påsar. Filmen produceras i upp till tre olika skikt och har en tjocklek som sträcker sig från 20µm upp till 100 µm. Genom vårt tryckeri erbjuder vi dig ett flexografiskt tryck av hög kvalitet upp till åtta färger.  Självfallet producerar vi filmerna efter de specifika behov och önskemål som du har.

Användningsområde

Den blåsta filmen används vid tillverkningen av olika förpackningslösningar som exempelvis tryckt film och påsar, men kan även användas som innerskikt i förpackningslaminat.

Produktfördelar

Produktfördelarna är många, men att den är stark även i tunnare tjocklekar är definitivt värt att nämnas. Filmen har dessutom en god svetsbarhet vilket skapar hög effektivitet vid produktion av exempelvis konsumentförpackningar. Det högkvalitativa trycket på filmen skapar möjligheter till en starkare positionering hos slutkonsumenterna.