X

Triotech & Triocare

PLANSILOENSILERING

På Trioworld drivs vi av att hitta nya vägar till ökad effektivitet. Inom jordbruksområdet, är vi fast beslutna att öka effektivitet och lönsamhet samt att optimera resursutnyttjandet för våra slutkunder som använder våra produkter och lösningar. Ni som använder Trioworld produkter för ensilering och lagring av högkvalitativt foder kan vara säkra på att vi aldrig kompromissar med kvalitet eftersom era värden är viktiga för oss. Vårt plansilofilmssortiment är brett och anpassat för olika marknadskrav. 

Trioworld har ett nära samarbete med entreprenörer och lantbrukare. Utbytet av erfarenheter mellan våra produktspecialister och de som använder våra produkter dagligen spelar en mycket viktig roll i vår utvecklingsprocess.

Vi har noga valt ut råvaror och låtit lantbrukare och entreprenörer testa våra filmer under olika förhållanden.

We are farmers

Plansilofilm

Bredfilm

Plansilofilmen används för att konservera och förvara fodergrödor på ett sätt som bevarar det höga näringsvärdet. Genom ensilering i plansilo kan djuren utfodras med hög foderkvalitet året om. 

Plansilon dimensioneras efter behov och har framförallt fördelar vid mycket stora besättningar. Plansilo innebär en stor investering och för att få god lönsamhet krävs hög inläggningskapacitet, god fördelning och packning samt noggrann täckning. Plansilofilmens funktion är att skapa en anaerob (syrefri) miljö för att säkerställa en högkvalitativ ensileringsprocess.

Produkter