We are listeners

GROT FILM

GROT-film är en effektiv och stark täckfilm för GROT, dvs avverkningsrester som grenar och toppar som samlas in i skogen och läggs på hög till biobränsle. För att minimera negativ påverkan av snö, regn och fukt täcker man dessa högar med GROT-film i syfte att höja dess värmevärde. Som standard tillverkas GROT-film som en grönbrun coextruderad blåst film i tre lager, men självfallet finns möjligheten att beställa den i andra färger vid behov.  Filmen kan dessutom levereras med flexotryck i 1-4 färger.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

GROT-film är en effektiv och stark täckfilm för GROT, dvs avverkningsrester som grenar och toppar som samlas in i skogen och läggs på hög till biobränsle.