We are reusers

Trioworld Global Sourcing

Trioworld är en av Europas ledande tillverkare av polyetenfilm. Vi tillverkar och marknadsför förpackningar och hygienfilmer till stora delar av världen och har också världen som arbetsfält när det gäller val av leverantörer. Den geografiska bredden av leverantörer och deras unika kompetenser kombinerat med våra väl utvecklade processer gör att vi både säkerställer en effektiv användning av jordens resurser och ett konkurrenskraftigt erbjudande till våra kunder.

Vi vill behålla vår ledande position inom polyetenfilm med kunden i fokus och med ett så litet miljöavtryck som möjligt.