We are medtech

GE DINA PRODUKTER DET MEDICINTEKNISKA ERKÄNNANDE DE FÖRTJÄNAR

– Smartare, Hållbart, Tillfredsställande -

Trioworld erbjuder betydligt mer än monobaserade och helt återvinningsbara PE-filmer och laminat för säkra, bekväma och skyddande medicintekniska produkter. Vi erbjuder ett partnerkoncept som utformas för att du och dina medicintekniska produkter ska uppmärksammas för sina överlägsna egenskaper.  Genom att skapa smartare produktlösningar, utforma en hållbar färdplan och tillgodose vårdpersonalens och patienternas behov kan vi hjälpa dig att nå stora marknadsmässiga framgångar.

 

SMARTARE MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

Med djupgående kunskaper om värdekedjan skapar du medicintekniska produkter av högsta kvalitet som uppfyller dagens och morgondagens krav, möjliggör en effektiv bearbetning och garanterar säkerheten i alla situationer.

 

HÅLLBAR FÄRDPLAN

Låt oss hjälpa dig att definiera dina hållbarhetsmål för 2022 genom våra unika hållbarhetsworkshops Triogreenaway™ i kombination med en övergång till våra grönare alternativ: biobaserade och förnybara Triogreen™, återvinningsbaserade Trioloop™ och Triolean™, som minskar materialvolymen utan prestandaförluster.

Kontakta oss