We are farmers

Jordbruk

Inom jordbruksindustrin är Trioworld drivande och engagerade i att öka effektivitet, foderkvalitet och hållbarhet för lantbrukare och entreprenörer som använder våra produkter och lösningar. Det breda produktsortimentet består av sträckfilm för balensilering och ensilagefilm, plansiloensilering samt olika nischade odlingsfilmer.

Produkter