We are there

Dagligvaruhandel

Trioworld är den ledande leverantören av bärkassar och sopsäckar till den nordiska dagligvaruhandeln. Våra starka och hållbara bärkassar och säckar produceras primärt till dagligvaruhandeln men även till aktörer som är verksamma i andra segment där förbrukningen är hög.

För mer information gällande nya regler för plastbärkassar:

Svensk Dagligvaruhandel

Svensk Handel

Naturvårdsverket

Produkter